Aktiviteter
Arrangement1
Vitenskapsakademiet
Onsdag 16. oktober 2013 kl. 00.00
Påmeldingsfrist utløpt
Møte og medlemsmøte 3. april
Vitenskapsakademiet
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Møte og medlemsmøte 3. april
Vitenskapsakademiet
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Sommermøte
Vitenskapsakademiet
Torsdag 12. juni 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Akademimøte 10. september
Vitenskapsakademiet
Torsdag 10. september 2015 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
The Abel Prize 2017
Test
Testgruppe
The Abel Prize 2018
Kavli Prize 2018
Samling av aktiviteter
Samling av aktiviteter
Uten navn
The Abel Prize 2019
Høstekskursjon 2019
Oppmøte i Drammensveien 78
Lørdag 24. august 2019 kl. 09.15 - 16.00
Ledige plasser: 2 av 26
Research and Human Rights
Det Norske Videnskaps-Akademi
Torsdag 26. september 2019 kl. 09.00 - fredag 27. september 2019 kl. 14.00
Ledige plasser: 64 av 70