Aktiviteter
Arrangement1
Vitenskapsakademiet
Onsdag 16. oktober 2013 kl. 00.00
Påmeldingsfrist utløpt
Møte og medlemsmøte 3. april
Vitenskapsakademiet
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Møte og medlemsmøte 3. april
Vitenskapsakademiet
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Sommermøte
Vitenskapsakademiet
Torsdag 12. juni 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Akademimøte 10. september
Vitenskapsakademiet
Torsdag 10. september 2015 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
The Abel Prize 2017
Test
Testgruppe
The Abel Prize 2018
Kavli Prize 2018
Samling av aktiviteter
Samling av aktiviteter
Uten navn
Onsdag 12. desember 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Uten navn
Fredag 14. desember 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Klimatoppmøtet – Dagen derpå
Det Norske Videnskabs-Akademi
Mandag 17. desember 2018 kl. 18.00 - 20.00
Ledige plasser: Ubegrenset