Aktiviteter
Arrangement1
Vitenskapsakademiet
Onsdag 16. oktober 2013 kl. 00.00
Påmeldingsfrist utløpt
Møte og medlemsmøte 3. april
Vitenskapsakademiet
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Møte og medlemsmøte 3. april
Vitenskapsakademiet
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Sommermøte
Vitenskapsakademiet
Torsdag 12. juni 2014 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Akademimøte 10. september
Vitenskapsakademiet
Torsdag 10. september 2015 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Kavliprisen
Kavli Prize Week 2018
The Abel Prize 2017
Test
Testgruppe
The Abel Prize 2018
Kavli Prize 2018
Samling av aktiviteter
Samling av aktiviteter
Kavli2018
Akademimøte 7. juni på Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
Torsdag 7. juni 2018 kl. 18.00
Ledige plasser: 57 av 70
abel
Fredag 22. juni 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Høstekskursjon 2018
Det Norske Videnskaps-Akademi
Lørdag 25. august 2018 kl. 09.30
Ledige plasser: 43 av 44
Title Enligsh thing 2018
Oxford univeristy
Lørdag 25. august 2018 kl. 18.00
Ledige plasser: 150 av 150
Title English thing 2018
Oxford stadium
Lørdag 25. august 2018 kl. 18.00
Ledige plasser: 150 av 150