Invitasjon til møte i Det Norske Videnskaps-Akademi

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.