Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.