Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.